CTS

Společnost s ručením omezeným C.T.S. – Československé teritoriální služby, která vznikla roku 1990 v Praze, je nejstarším českým soukromopodnikatelským subjektem zaměřeným na rozvoj obchodních vztahů mezi Českou republikou a Itálií. Už od samého počátku se soustřeďuje na prohlubování vazeb s italským trhem a italskými podnikatelskými a společenskými subjekty.

Jako národní partner italských firem SOGES a Informest, jež patří ke špičce italského trhu v oblasti poradenství, využívá C.T.S. svých vazeb s reprezentanty italského průmyslu, obchodu a kultury. Stála u zrodu Italsko-české obchodní a průmyslové komory v ČR a udržuje úzké vztahy s italskými diplomatickými, kulturními i vzdělávacími institucemi působícími v České republice.

Základem obchodní strategie společnosti C.T.S. je poskytnout svému klientovi komplexní poradenské a asistenční služby zahrnující podrobné analýzy trhu a studie proveditelnosti před umístěním jeho investic na český trh, přes vyhledávání konkrétních obchodních partnerů a obchodních kanálů až po důslednou domicilaci finanční, právní a personální agendy klienta související se zaváděním jeho produktů či aktivit na český trh. Práce s italskými klienty se při tom opírá o důslednou znalost jejich specifických potřeb, předpokládající zejména pochopení jejich mentality a podrobnou informovanost o formálních i praktických odlišnostech administrativního a právního zázemí obou ekonomik.

Zástupci společnosti C.T.S. jsou obchodním partnerům operativně k dispozici ve všech regionech České republiky. Aby však firma mohla vycházet klientům vstříc také s podrobnou znalostí slovenského trhu, založila roku 1995 dceřinou společnost C.T.S. Slovakia spol. s r.o. se sídlem v Trenčíně. Od roku 2003 využívá společnost C.T.S. rovněž uskupení C.T.S. Group, jehož partneři poskytují specializovaný servis v oblasti auditu, účetnictví, personalistiky, reklamy či lobbyingu.

O úspěšnosti této strategie vypovídá fakt, že za dobu své existence poskytla společnost C.T.S. tyto komplexní služby více než 400 klientům, podílela se na založení více než 50 společných podniků, trvale spolupracuje se 20 firmami a zastupuje 15 italských subjektů v České republice i na Slovensku.